Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár


Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Online katakógus

Online katalógus

1993. február - 2023. október

Táborfalvi MOZAIK 1993. február - 2023. október

Navigáció

Legújabb cikkek

Nyitva tartás

Nyitva tartás

Elérhetőség

2381 Táborfalva, Iskola u.7.
Tel: 29/382-952
Könyvtáros: Sinka Nikolett
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu

Felhasználók

· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 5
· Legújabb tag: martinekk

MyStat

Könyvtár a Facebook-on


Könyvtár a Facebook-on anno 2015 - 2023.


Ünnepi hálaadás

 

Fekete László Nagytiszteletű Úr ünnepi köszöntője a táborfalvi református  templom 25. éves évfordulóján.

 

Szeretett Ünneplő Gyülekezet!

 

Mindenekelőtt hálásan köszönöm a szeretettel meghívást, de nagyon sajnálom, nem tudok együtt örvendezni a táborfalvi testvérekkel ezen a szép jubileumi ünnepen.
Egy már előre elfogadott meghívásnak tettem eleget az AJTONI erdélyi kis gyülekezet meghívására. Ezen a vasárnapon templomszentelésen veszek részt, ahol ünnepi köszöntőre is felkért a gyülekezet lelkipásztora.
Lélekben ott vagyok az Ünneplő hálaadó Táborfalvi és környékbeli Testvérekkel.

 

Ünnepi köszöntőmet ilyen formában fogadják szeretettel!

 

Isten iránti hálával és örömmel emlékezem a 25 esztendővel ezelőtti templomszentelés áldott ünnepére, ahol Főtiszteletű Dr. HEGEDÜS LÓRÁNT püspök Úr hirdette az igét.

 

Fülembe csengenek a szavai, amelyben a hallatlan sok áldozatkész, fáradságos munka után elkészült szép templomot egy csodálatos ékszerdoboznak nevezte. A 25 esztendő távlatára visszatekintve, és gondolva, azóta már nagyon sokan elmentek a minden élők útján. Az akkori gyülekezet tagjai nagyon sok áldozatot hoztak azért, hogy ez a templom minél hamarabb elkészülhessen és lehessen Táborfalva népének, gyülekezetének ékessége, szépsége. Áldott legyen az emlékük a szívünkben!

 

Hálás szívvel és kegyelettel emlékezem többek között NAGY JÁNOS presbiter atyánkfiára, aki tervezte és építette ezt a templomot. Kőművesmesterként szívét lelkét odaadta azért, hogy ékesen és szép rendben haladjanak a munkálatok. Ugyancsak hálás szívvel emlékezem NAGY LÁSZLÓ presbiterre, valamint az akkori gondnokunkra, NAGY SÁNDOR atyánkfiára, és az akkori Presbitériumra, akikkel közösen döntöttük el, hogy építsünk egy új templomot a már nagyon régi, rogyadozó állapotban lévő Imaház helyett az Isten dicsőségére.

 

Legyen áldott az Úr mindazokért, akik nagyon sokat fáradoztak azért, hogy az itt, Táborfalván élő gyülekezetnek egy nagyon szép temploma legyen!

 

Szívből kívánom, hogy ezen a megszentelt helyen, Isten házában, szüntelen szárnyaljanak az Örökkévaló Isten buzdító, bátorító, vigasztaló és Életre hívó szavai!

 

Isten áldását kérem Családom, a gyóni gyülekezetünk nevében is az ünneplő táborfalvi gyülekezetre!

 

„AZ ÚRTÓL LETT EZ ÉS CSODÁLATOS A MI SZEMÜNKBEN...

EZ AZ A NAP, AMELYET AZ ÚR ELRENDELT,

VIGADOZZUNK ÉS ÖRÜLJÜNK EZEN!...”

 

 

Kapcsolódó írások:

 

- Nemzedéknyi idő az imaházban (Megjelent a Parókia portál 2022. november 02. számában 

- 25 éves a táborfalvi református imaház - Borsi Mária könyvtáros és helytörténet-kutató ismertetője a táborfalvi református gyülekezet és imaház történetéről

- Átadták a felújított református imaházat Táborfalván (Dabas TV videó)

- 20 éves a táborfalvi református templom

- Postaládából (Táborfalvi MOZAIK, 1997. áprilisi szám, nyolcadik oldal)

- Felszentelés előtt a táborfalvi Református Imaház (Táborfalvi MOZAIK, 1997. júliusi szám, ötödik oldal)

- Felszentelték a táborfalvi Református Templomot (Táborfalvi MOZAIK, 1997. augusztusi szám, harmadik oldal)

- "Nem az az igazság, amit a tekintély állít, hanem mindig az a tekintély, aki az igazságot állítja" - Szabó Mária beszélget dr. Hegedűs Lóránttal, aki a Dunamelléki Egyházkerület akkori püspöke volt (Táborfalvi MOZAIK, 1997. szeptemberi szám, negyedik - ötödik oldal)

- A református templom építéséről... Szabó Mária írása (Táborfalvi MOZAIK, 1997. novemberi szám, tizenkettedik oldal)