Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár


Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Online katakógus

Online katalógus

1993. február - 2023. október

Táborfalvi MOZAIK 1993. február - 2023. október

Navigáció

Legújabb cikkek

Nyitva tartás

Nyitva tartás

Elérhetőség

2381 Táborfalva, Iskola u.7.
Tel: 29/382-952
Könyvtáros: Sinka Nikolett
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu

Felhasználók

· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 5
· Legújabb tag: martinekk

MyStat

Könyvtár a Facebook-on


Könyvtár a Facebook-on anno 2015 - 2023.


25 éves a táborfalvi református imaház

 

Kedves Vendégeink! Kedves Testvérek!

 

Az Örkényi Református Missziói Egyházközség négy település, Örkény, Hernád, Pusztavacs és Táborfalva református híveit egyesíti, önálló templommal hosszú éveken át Örkény rendelkezett.

 

 Táborfalván sokáig családi házakban, lakásokban kellett az istentiszteletet megtartani. A helyzet akkor változott, amikor Gólya Bálint helyi gazdálkodó egyházunknak adományozta azt a földterületet, amelyen ma imaházunk áll. Az elmondások szerint az 1970-es évektől kezdődően a kapott területen lévő almatároló szolgált az istentiszteletek színhelyéül. Az évek során többször felmerült, hogy az épületet fel kellene újítani, míg végül az a döntés született, hogy új imaház építésébe fog a gyülekezet. Az alapkő letételére 1995-ben került sor. A templomépítés zászlóvivője Fekete László Nagytiszteletű Úr, a református gyülekezet lelkipásztora volt, aki nemcsak a szervezésben, a lelki vezetésben állt a gyülekezet élén, de részt vállalt a fizikai munkákban is.   

 

Az imaház tervének elkészítését és az építkezés irányítását Nagy János építészmérnök, presbiter vállalta, a munka szervezését Nagy László végezte,  mindezt térítés nélkül. Anyagi támogatást adott az egyházmegye, Táborfalva önkormányzata, a holland testvérgyülekezet, valamint adományok érkeztek a gyülekezet tagjaitól is. Tulajdonképpen csak az anyagköltséget kellett kifizetni, a munkát ingyen elvégezték az emberek, a gyülekezet tagjai, de többen segítettek a falu lakói közül nem református vallásúak is. Példaértékű ökumenikus összefogással épült fel 25 évvel ezelőtt a református imaház Táborfalván.
Az imaház szentelésére 1997. augusztus 17-én került sor, igét hirdetett Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, felszentelő szolgálatot végzett Komlósi Péter esperes úr.

 

2017-ben a reformáció 500. évfordulója és a táborfalvi templom fennállásának 20. évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztünk el az imaház homlokzatán és a táborfalvi református hívek adományaként faragott református címer került a templom falára, melyet Nagy Dávid fafaragó készített. 

 

2020-2021. között pályázati segítséggel megvalósult imaházunk energetikai korszerűsítése. A táborfalvi templom felújítását lelkészünk, Nagytiszteletű Szemők Andrea indítványozta és képviselte, presbiterünk, Tóth Levente állt a felújítás élére, és kitartó, áldozatos munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma egy megszépült, megújult imaházban találkozhatnak a református hívek.

 

 

Takaró András és Borsi Mária

 

Gyülekezetünk nevében szeretném megköszönni mindazt a sok segítséget, támogatást, amelyet Táborfalva Nagyközség Önkormányzatától, képviselő-testületétől, személy szerint Nagy Andrásné Polgármester Asszonytól kaptunk.
A mi kis templomunk és gyülekezetünk története is azt mutatja, ha jó úton járunk, mindig lesz segítség és támogatás, és lesznek, akik folytatják az elődök munkáját, akik megőrzik és átadják református hitvallásunkat.
És akkor hűek maradunk egyházközségünk jelmondatához: „... ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá...   (1. Péter 2:5) 

 

Borsi Mária könyvtáros és helytörténet-kutató ismertetője a táborfalvi református gyülekezet és imaház történetéről - Elhangzott a hálaadó istentiszteleten 2022. november 30-án.

 

 

Kapcsolódó írások, dokumentumok:


- Nemzedéknyi idő az imaházban (Megjelent a Parókia portál 2022. november 02. számában 

- Fekete László Nagytiszteletű Úr ünnepi köszöntője a táborfalvi református  templom 25. éves évfordulóján

- Átadták a felújított református imaházat Táborfalván (Dabas TV videó)

- Postaládából (Táborfalvi MOZAIK, 1997. áprilisi szám, nyolcadik oldal)

- Felszentelés előtt a táborfalvi Református Imaház (Táborfalvi MOZAIK, 1997. júliusi szám, ötödik oldal)

- Felszentelték a táborfalvi Református Templomot (Táborfalvi MOZAIK, 1997. augusztusi szám, harmadik oldal)

- "Nem az az igazság, amit a tekintély állít, hanem mindig az a tekintély, aki az igazságot állítja" - Szabó Mária beszélget dr. Hegedűs Lóránttal, aki a Dunamelléki Egyházkerület akkori püspöke volt (Táborfalvi MOZAIK, 1997. szeptemberi szám, negyedik - ötödik oldal)

- A református templom építéséről... Szabó Mária írása (Táborfalvi MOZAIK, 1997. novemberi szám, tizenkettedik oldal)