Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Szívósan a fejlődés útján...

· Admin - 2023. June 22. 17:42

A Szívós bolt Táborfalva közkedvelt üzlete, vegyes bolt, ahol a vásárlókat jó minőségű áruval, bő választékkal, szép környezetben fogadják. Az emberek komfortérzetéhez, egy település megtartóerejéhez nagyban hozzájárul a szolgáltatások színvonala is.

 

Szívós Mariann-nal beszélgettünk a családi vállalkozásként működő kereskedés létrejöttéről, jelenéről és a jövőt illető terveikről.

 

 

A Szívós bolt és dolgozói: Emese,Kitti,Terike, Szilvi, Mariann, Jutka, Erzsó

 

 

A beszélgetés itt olvasható >>


Kápolna

· Admin - 2023. June 19. 15:14

Amikor dr. Beer Miklós püspök atya fogadta az egyházközség képviselő-testületének tagjait, konzultálva egy új templom építéséről, már felmerült, hogy kérésünk kedvező elbírálása esetén, szükséges lenne a hívek rendszeres tájékoztatása. Erre az írásos forma látszott a legmegfelelőbbnek. Így született meg a Kápolna című újság.

 

 

Kápolna, 2004. november - december (próbaszám)


 

Szeretettel készült. Informálni akartuk a híveket - először az engedélyezésről (Püspök atya személyesen megtekintette a régi templomot, és azután mondta ki az Ament).

 

A Kápolna című lap oldala >>


Ahol apáink imádkoztak

· Admin - 2023. June 12. 12:54

A táborfalvi katolikusok ugyanúgy, mint a község, nem tekintenek évszázados múltra vissza, de ez az alig több mint fél évszázad viharos történelmi időben telt el.

 

Kucsera József írása 2006-ban jelent meg a Kápolna: A Táborfalvi Katolikus Egyházközség lapjában. Most kiegészítve közöljük.

 

 

Örkénytábori templom az 1940-es évek második felében

 

Kucsera József írása itt olvasható: Ahol apáink imádkoztak >>


Platthy József ünnepélyes szoboravató

· Admin - 2023. June 07. 17:51

2023. május 26-án,Táborfalván a Helyőrségi Művelődési Otthon előkertjében Platthy József szoboravatójára került sor. A mű alkotója Tóth Dávid szobrászművész.

Nagy Andrásné Polgármester Asszony köszöntője után Birinyi András alpolgármester, a Települési Értéktár Bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet.

 

 

 

 

Az ünnepélyes szoboravatás

 

 

Kapcsolódó tartalmak:

 

- Platthy József ünnepélyes szoboravatója - Nagy Andrásné polgármester ünnepi köszöntője

- Platthy József ünnepélyes szoboravatója - Birinyi András Alpolgármester Úr beszéde

- Zsiga bácsi - Platthy Iván tanár, nyugalmazott egyházügyi címzetes államtitkár üzenete

- Az ünnepélyes szoboravatáson készült fényképek

- Sellő, aki megnyerte egyetlen olimpiai érmünket (lovasok.hu)


'920

· Admin - 2023. June 04. 08:23

 

Örkény-tábor
Egy fénykép/képeslap 1920-ból

 

A képeslap hátoldala is megtekinthető a galériában >>


Pedagógusnap

· Admin - 2023. June 04. 08:06

Kosztolányi Dezső: Tanár az én apám

 

Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
írnokok, katonák s olykor egy országos
képviselő is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig,
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját,
vezetve az úton, a szívem kitágul
s szívek közt énekel elhagyatott szívem.
Az én édesapám az emberek apja
s én az embereknek testvére vagyok.

 

(1925)

 


Polgármesteri tájékoztató a könyvtár működéséről

· Admin - 2023. June 01. 07:10

Kedves Táborfalviak!

 

Könyvtárosunk, Borsi Mária nyugdíjba vonulása miatt 2023. június 1-jétől előreláthatólag szeptember 30-áig a könyvtári szolgáltatások biztosítását helyettesítéssel tudjuk megoldani.

Június 1-jétől Lőrinczi Gabriella látja el a könyvtárosi feladatokat, napi 4 órás munkaidőben.

 

Ennek megfelelően könyvtárunk nyitvatartása a következők szerint módosul:
 

 

hétfő:  14.00 - 18.00

szerda: 1400 - 18.00

csütörtök: 14.00 - 18.00

péntek: 14.00 - 18.00

 

Tanítási időben (június közepéig, a tanév végéig) az általános iskola működési rendjéhez igazodva:

 

14.00 és 16.00 óra között az iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói látogathatják a könyvtárat - bejárat a sportcsarnok felől.

 

16.00 és 18.00 óra között a nagyközség lakói, felnőtt olvasók látogathatják a könyvtárat - bejárat az Árpád utca felől.

 

A tanév befejezését követően a nyitvatartási időben az Árpád utcai bejárat felől látogatható könyvtárunk.

 

Nagy Andrásné

polgármester


Pünkösd 2023

· Admin - 2023. May 28. 10:26

Reviczky Gyula: Pünkösd

 

Piros pünkösd öltözik sugárba,

Mosolyogva száll le a világra.

Nyomában kél édes rózsa-illat,

Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

 

Hogy először tünt fel a világnak:

Tüzes nyelvek alakjába' támadt.

Megoldotta apostolok nyelvét,

Hirdeté a győzedelmes eszmét.

 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'

Ma is minden bánkodó szivének,

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':

Világitó sugaradat áldja.

 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,

Világositsd hittel föl az elmét.

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,

Diadallal az egész világon!

 

Piros pünkösd, szállj le a világra,

Tanits meg uj nyelvre, uj imára.

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,

Szeretetnek sugara, Szentlélek!

 Elköszön a könyvtáros

· Admin - 2023. May 17. 13:24

Kedves Olvasóink!

 

Elérkezett számomra a nyugdíjba vonulás ideje…

 

2000-ben lettem könyvtáros Táborfalván, megtiszteltetés számomra, hogy ilyen szép munkám lehetett. Köszönöm a lehetőséget és a bizalmat! 

 

 Köszönöm a könyvtárat fenntartó Önkormányzatnak a támogatást, hogy segítettek abban, hogy korszerű, színvonalas könyvtári szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a település lakói számára, amelyhez nagyban hozzájárultak a sikeres pályázatok. 

 

Köszönöm az Olvasóknak a segítséget, a kedvességet, a beszélgetéseket! Sok embert megismertem és megszerettem. A könyvtár egyik legszebb korszaka volt, amikor létrejött a könyvtár baráti kör, mottónk egy Weöres Sándor-idézet volt: „Az ember akkor lesz ember, ha átvilágítja mélyéig önmagát, s a benső világosságból környezetére sugarat bocsát”.  Akkor már megvolt a projektorunk a könyvtárban, előadásokat tartottunk, de kirándultunk is, ebben nagy segítségünkre volt Kovács Attila vadőr és a Táborfalvi Hagyományőrző Íjász Egyesület, amit ezúton is köszönök. A baráti kör létezése megerősített abban a hitemben, hogy ma is szükségünk van a személyes találkozásokra, szükségünk van közösségekre. Sok olyan értéket, tudást láttunk meg egymásban, ami másként ki sem derülhetett volna, hiszen ahogy befejezzük iskoláinkat, alig van lehetőség, alkalom arra, hogy a teljes embert megismerjük, hogy kiderüljön, kinek milyen különleges tudása van, kit mi érdekel. 

 

Köszönöm az óvoda és az iskola pedagógusainak, hogy elhozták a gyerekeket a könyvtárba! Az olvasás, az önálló tanulás, az önálló ismeretszerzés készségének kialakulása, a megfelelő tudás, műveltség megszerzése adja a gyerekeknek azt az alapot, azt a muníciót, amellyel elindulhatnak a további fejlődés, a sikeres élet útján.

 

Köszönöm Sponga Tamásnak, hogy együtt készíthettük könyvtárunk 2013. óta létező honlapját. Kiemelkedően fontos volt számunkra a helytörténet: írások, visszaemlékezések, beszélgetések, úti beszámolók, Táborfalván vagy a közelében megtalálható történelmi/kulturális/vallási értékeink, könyvtártörténet, a Települési Értéktárba bekerült helyi értékeink, helyi vagy elszármazott írók, költők vagy más művészeti területen alkotók bemutatása.

Itt szeretném külön megköszönni mindazoknak, akik megosztották velünk visszaemlékezésüket Táborfalváról, akik településünkről készült fényképeket vagy nagyközségünkhöz kapcsolódó szakdolgozatukat adták át könyvtárunk helytörténeti gyűjteménye számára. Hiszen a könyvtár helytörténeti gyűjteménye településünk emlékezete! Rajtunk kívül nem gyűjti, és nem őrzi meg senki sem. 

 

Megtekinthetőek honlapunkon a Táborfalvi Mozaik c. helyi közéleti lap első korszakának (1993. február-1999. június) lapszámai, valamint a 2020. januártól kezdődően a táborfalviak számára ingyenessé vált lapok, hogy azok a szélesebb olvasóközönség számára is elérhetővé váljanak. A megjelent írásokról sokszor kapunk visszajelzéseket, időnként a világ távoli országaiból is, hiszen sok elszármazott táborfalvi is látogatja honlapunkat. 

 

Napjaink könyvtára nem egyszerű könyvkölcsönző hely. Találkozási pont, közösségi tér, ahol a mindennapi élethez szükséges irodai szolgáltatások, számítógép-használat mellett beszélgetésekre is lehetőség adódik. A könyvtár látogatói szívesen részt vennének irodalmi műsorokon, helytörténeti előadásokon és más programokon is, ha ehhez megfelelő tér, megfelelő adottságok lennének. 

 

Könyvtárunk megújulásra vár, ehhez kívánok új lehetőségeket, támogatást és teremtő képzeletet! 

 

Borsi Mária

 

Fotó: Nitta Portré Fotóstúdió