Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár


Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Online katakógus

Online katalógus

1993. február - 2023. október

Táborfalvi MOZAIK 1993. február - 2023. október

Navigáció

Legújabb cikkek

Nyitva tartás

Nyitva tartás

Elérhetőség

2381 Táborfalva, Iskola u.7.
Tel: 29/382-952
Könyvtáros: Sinka Nikolett
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu

Felhasználók

· Online vendégek: 2

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 5
· Legújabb tag: martinekk

MyStat

Könyvtár a Facebook-on


Könyvtár a Facebook-on anno 2015 - 2023.


Szabadság

· Admin - 2013. July 24. 19:14

Értesítjük Olvasóinkat, hogy a könyvtár 2013. július  29-től  augusztus 3-ig és augusztus 19-től augusztus 24-ig zárva lesz.


Mesék, történetek, versek 6-12 éveseknek

· Admin - 2013. July 23. 21:07

 Köszönöm Sevecsek Mihályné Gecser Erzsébetnek, hogy  könyvtárunknak ajándékozta "Neked szól! : Mesék, történetek, versek 6-12 éveseknek" című könyvének egyik példányát!

 

Borsi Mária
könyvtáros


Könyvtár Baráti Kör

· Admin - 2013. July 18. 23:51

2012. októberétől a következő programjai voltak a könyvtári baráti körnek: 


1. Kirándulás a 120 éves tölgyesbe Kovács Attila vezetésével
2. Egyéniségünk útjai – Almási Anikó előadása
3. A könyvtári baráti kör karácsonyi műsora (zene, vers, mese a baráti kör tagjainak
    előadásában), karácsonyi díszek készítése
4. A buddhizmus – Karlik Barbara előadása
5. Tanulásmódszertan – Wareczki Sándorné előadása gyakorlatokkal
6. Húsvéti készülődés (képeslapkészítés, tojásfestés, origami)
7. Kirándulás az Ócsai Tájvédelmi Körzetbe: Selyem-rét, ócsai református templom, tájház
8. Környezetvédelem a hétköznapokban – Csohány Magdolna okleveles környezetmérnök 
    előadása

 

 

A Könyvtár Baráti Körről bővebben >>


Iskolakönyvtári feladatok

· Admin - 2013. June 24. 14:08

2004 óta működik a könyvtár az általános iskola épületében, azóta kettős funkciójú könyvtár, települési, nyilvános könyvtár és iskolai könyvtár.

 

A könyvtár lehetőséget nyújt könyvtárhasználati és könyvtári szaktanári órák megtartására. 2012-ben 10 alkalommal éltek ezzel a lehetőséggel az iskola pedagógusai.
2013-ban május végéig 7 alkalommal volt gyerekek számára foglalkozás a könyvtárban, ebből egy alkalommal Fazekas Zoltánné óvodapedagógus hozta el a könyvtárba az óvodásokat „Bolygók, csillagok” témában: könyveket nézegettünk és a projektor segítségével „űrutazást” is tehettünk.

 

A könyvtárhasználat megtanításában, a könyvtárhoz, könyvekhez való viszony kialakításában nagy szerepe van a pedagógusnak is. Nagy elismeréssel tudok beszélni Szöllősi Aranka napközis nevelőről, akivel jó együttműködés alakult ki, a napközis gyerekek szeretnek könyvtárba járni és örömmel mondhatjuk, hogy rendelkeznek könyvtárhasználói tudással,  készséggel.


"Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."

· Admin - 2013. June 22. 20:32

100 éve született Weöres Sándor
(Szombathely, 1913. június 22.- Budapest, 1989. január 22.)

Ajánlott irodalom könyvtárunkból: Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor (Bp. : Kossuth, 2013.)

 „Weöres Sándor gyerekzseninek indult, ami ritka, és zseniális felnőtt lett belőle, ami még ritkább. Kosztolányi Dezső azonnal felismerte rendkívüli képességeit, egyik gyerekkori versét Kodály Zoltán zenésítette meg. Soha, senki nem vonta kétségbe tehetségét, soha nem kellett küzdelmet folytatnia az elismerésért. Elemi erővel hárított el minden akadályt áradó mondanivalója elől. Végigpásztázta az egész világirodalmat, magába szívta az európai kultúrát, és mélyen hatottak rá a keleti filozófiák. Nincs költői forma, nincs műfaj és műnem, amelyen meg ne szólalt volna a kidolgozott tökéletesség hangján. Hangváltozatai a komor mítoszoktól a bájos nyelvi játékokig terjednek. Ritmusjátékait, népdalszerű kis verseit óvodások fújják szerte az országban, filozófiai költeményei fölé elmélyülten hajolnak a költészet hívei. Műveit olvasták, szavalták, megzenésítették, színpadra állították, volt, amiből még filmet is készítettek.
Kenyeres Zoltán könyve végigelemzi a pálya egész terjedelmét. Szakemberek számára szakkönyv, az irodalmat szerető művelt közönség számára jó olvasmány. A magyar tanulmányirodalomnak azt a hagyományát folytatja, amely a Nyugat évfolyamaiban alakult ki, felhasználja a modern szövegelemző iskolák eredményeit, de tartózkodik attól, hogy elvont szaknyelven fejezze ki magát. Nyitott mindenki számára, aki behatóan meg akarja ismerni Weöres Sándor rendkívüli életművét.”

(Forrás: http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Kenyeres_Zoltan_Weores_Sandor&id=121547&type=22)

Ajánlott oldalak:

http://hu.wikipedia.org/wiki/We%C3%B6res_S%C3%A1ndor
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/weores/


Matyófalvi Gábor szobrászművész életmű-album

· konyvtaros - 2013. May 20. 22:04

Szeretném megköszönni Matyófalvi Juditnak Matyófalvi Gábor szobrászművész életmű-albumát, melyet könyvtárunknak adományozott!

Nagy tisztelettel és megilletődve lapoztam át az albumot, örülök, hogy könyvtárunkban hozzáférhető lesz valamennyi táborfalvi ember számára!

 


Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

· stx - 2013. May 14. 20:05

Értesítjük Olvasóinkat, hogy a könyvtárban megtekinthetők Táborfalva képviselő-testületi jegyzőkönyvei:

 

http://www.taborfalva.hu/jegyzokonyvek.php


Könyvtárhasználat

· Admin - 2013. May 06. 23:13

2012-ben Táborfalva 3457 fős lakosságából 627 regisztrált használója, beiratkozott olvasója volt könyvtárunknak, ebből újonnan regisztrált 41 fő. Életkor szerint 14 éven aluli 125 fő,

 

14 és 65 év közötti 463 fő, 65 év feletti 39 fő. 2011-hez képest 8 fővel kevesebb a beiratkozottak száma.
2012-ben 6906 db könyvet kölcsönöztek, a helyben használt dokumentumok száma: 1448 db. Könyvtárközi kölcsönzésben 2012-ben 32  db könyvet, 2013-ban eddig 26 db könyvet kértünk olvasóinknak.

 

A  felnőttek könyvtárhasználatát a könyvkölcsönzésen kívül továbbra is a praktikusság jellemzi: információgyűjtés, ügyintézés, faxolás, adóbevallás elkészítése.

 

 Bolygók, csillagok - óvodások a könyvtárban

· stx - 2013. May 03. 16:09

2013. április 24-én Fazekas Zoltánné Tonka néni hozta el az óvodásokat a könyvtárba. A foglalkozás témája: "Bolygók, csillagok".

 

 

Könyveket nézegettünk, a projektor segítségével "űrutazást" is tettünk...


2012. évi állománygyarapítás

· Admin - 2013. May 02. 19:10

 2012-ben 551 ezer Ft-ot fordítottunk állománygyarapításra, ebből önkormányzati költségvetésből 483 ezer Ft-ot,  érdekeltségnövelő támogatásként 68 ezer Ft-ot.


Ezen kívül meghívásos pályázat részeseként a Márai –II. program keretében 300 ezer Ft értékben kaptunk könyveket, valamint megkaptuk a Nemzeti Könyvtár első sorozatát
17.500 Ft értékben.
Az olvasók által adományozott könyvek becsült értéke 625 ezer Ft, így összességében
2012-ben könyvtárunk állománya 1.493.000 Ft értékben 978 db könyvvel gyarapodott!

 

Az állománygyarapítás költségéhez tartozik a folyóiratok előfizetése is, 2013 januártól a következő folyóiratok olvashatók könyvtárunkban: Kertbarát Magazin, Otthon Magazin, Praktika Magazin, Természetbúvár Magazin, Könyvtári Levelezőlap, Pesti Műsor, Ifjúsági Magazin, National Geographic, National Geographic Kids, Nők Lapja, Modern Iskola, Magyar Vadászlap, Rubicon, Könyvhét, Kultúra és Közösség, Táborfalvai Mozaik.