Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár


Navigáció

Legújabb cikkek

Nyitva tartás

április 1-jétől október 31-ig:
hétfő 12.30 - 18.00
szerda 12.30 - 18.00
péntek 12.30 - 18.00
szombat 8.00 - 12.30

november 1-jétől március 31-ig:
hétfő 12.30 - 18.00
szerda 12.30 - 18.00
csütörtök 12.30 - 18.00
péntek 12.30 - 18.00
szombat zárva

Elérhetőség

2381 Táborfalva, Iskola u.7.
Tel: 29/382-952
Könyvtáros: Borsi Mária
E-mail: konyvtar@taborfalva.hu

Felhasználók

· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 5
· Legújabb tag: martinekk

MyStat

Könyvtár a Facebook-on


Húsvéti beszélgetés Tóth Levente református presbiterrel

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”

 (Róma 8,31) 

 

 

 

2017 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben  megtörtént a presbitériumi tisztújítás, mivel a 2012. január 1-jétől tisztségbe lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év végével lejárt. Az újonnan megválasztott testület 2018. január 1-jén kezdte meg működését.
A táborfalvi református gyülekezet leköszönő presbiterei, Péli Istvánné Erzsike, Lehóczki Jánosné Ildikó és Göőz Bertalan átadták feladatukat Tóth Levente újonnan megválasztott presbiterünknek.  

 

-  Az elmúlt több mint egy év tapasztalata alapján, hogy látod, Levente, milyen alapvető feladatokat kell ellátnia a gyülekezet presbiterének? 

 

-  Nagyon összetett a feladat, szerintem. A templom, illetve az imaház állagmegóvásán kívül a legfontosabb feladat a gyülekezet egyben tartása vagy újjáépítése. Amikor átvettem ezt a szolgálatot, azzal kellett szembesülni, hogy a táborfalvi gyülekezet élete csak egyes emberek megfeszített munkája révén működik. 

 

 

-  Milyen kihívásokkal találkoztál? 

 

 -  El kell mondani és tudatosítani kell a gyülekezet tagjaiban, hogy mi a nagy egyháztól nagyon-nagyon kevés támogatást kapunk. Csodálatos és tiszteletre méltó dolog, hogy elődeink megépítették az imaházat Táborfalván, de ahhoz, hogy ezt fenn tudjuk tartani, nekünk kell áldozatokat hozni. Nekünk, mai reformátusoknak kell megteremteni a lehetőséget ahhoz, hogy gyülekezeti életet élhessünk. 

 

 

-  Mi adott indíttatást ahhoz, hogy elindulj a presbiterválasztáson? 

 

-  Az ember az életében eljut egy bizonyos pontra, amikor már megvan az a családi, illetve egzisztenciális biztonsága, ahol már nemcsak a saját, hanem egy közösség jövőjét akarja segíteni.   Ezt a közösséget én a táborfalvi reformátusok között találtam meg. Nagy szeretettel és hálával emlékezem Nagyszüleimre, akik mély református hitben éltek és azokra a lelkészekre és gyülekezeti munkásokra, akik önzetlenül mellettük álltak életük végéig. 

 

 

- Mit nyújthat a református gyülekezet a tagjainak, illetve a településnek? 

 

- A választ kicsit messzebbről kezdem. A táborfalvi református gyülekezet az Örkényi Református Missziói Egyházközség része, saját imaházzal rendelkező kis gyülekezet. Az Örkényi Református Gyülekezet missziójának szerves részét alkotják a szórvány gyülekezetek, Örkényhez tartozik még Hernád és Pusztavacs is. Így a gyülekezet nyújtotta lehetőségeket összességében kell tekinteni. Gyülekezeti alkalmaink közé tartoznak a baba-mama kör, a férfikör, a bibliodráma foglalkozások, melyeken táborfalvi reformátusok is aktív szerepet vállalnak. Ne felejtsük el megemlíteni a hittan tanítását vagy a Deo Volente Ökumenikus Kórust. A táborfalvi reformátusok olyan családias kis közösség, ahol az emberek szeretik, tisztelik és segítik egymást. A lelki közösségnek megtartó ereje van.

 

 

- Elavult dolog a hit Istenben? 

 

- Nem. Ez egy viszonylag nehéz kérdés egy olyan embernek, aki hisz Istenben. A hit nem jelent elfordulást a jelen világtól, nem jelent elzárkózást a modern élettől, hanem inkább segít eligazodni abban. A hit nem életidegen dolog. Ad belső tartást és útmutatást az életre. 

 

 

- Hogy tudod összeegyeztetni a presbiteri feladatkört a munkáddal és a családi élettel? 

 

- Kiválóan! A presbiterség valóban időt, illetve energiát igénylő feladat. Budapesten dolgozom egy faipari cégnél vezető beosztásban, így rendelkezem tapasztalatokkal a munkák megszervezésében, a közösségek koordinálásában. Amikor megválasztottak presbiternek, akkor vált nyilvánvalóvá ismerőseim, munkatáraim és barátaim számára, hogy én valójában hívő ember vagyok. Meglepetésemre és nagy örömömre mindannyian pozitívan fogadták ezt a tényt és azóta sem kaptam egyetlen negatív megnyilvánulást sem ezzel kapcsolatban. Családos ember vagyok, van egy kislányom (nagylányom), Emese és egy csodálatos párom, akire számíthatok, aki száz százalékosan támogat hitemben, meggyőződésemben. 

 

 

- Kire támaszkodhatsz, kitől kapsz segítséget? 

 

- A családom mindig mellettem áll. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés református közösségünk, hogy lelkészünk Szemők Andrea Nagytiszteletű Asszony. Presbiter konferenciákon viszonylag sok presbiterrel, gyülekezeti munkással találkozom, beszélgetek és azt kell, hogy mondjam, az ilyen gördülékeny, problémamentes kapcsolat a gyülekezeti tagok és a lelkész között nagyon-nagyon ritka. A táborfalvi gyülekezetben, hála Istennek, vannak olyan testvérek, akik elhivatottak abban, hogy élő egyházunk legyen! Ezek nemcsak a hitéletre, de az olyan prózai dolgokra is vonatkoznak, mint egy ablakpucolás vagy egy sövénynyírás. Jóleső érzés látni azt, hogy már az elmúlt években, amióta aktív tagja vagyok közösségünknek, mennyi pozitív változást tapasztaltam. Viszonylag sok fiatal csatlakozik hozzánk, fiatal családok, így egy gyülekezeti alkalmon gyerekzsivajt is hallunk. Tervezzük a közeljövőben gyermek istentisztelet tartását Örkényen, ugyanis van már annyi kisgyermekünk! Örömmel látnánk, ha minél több hit iránt érdeklődő család csatlakozna közösségünkhöz, illetve a hitéletet nem gyakorló református testvérünk venné fel velünk a kapcsolatot! 

 

 

- Köszönöm szépen a beszélgetést! Sok sikert kívánok a munkádhoz Isten áldásával! 

 

 

A kérdéseket feltette és a válaszokat lejegyezte: Borsi Mária
(2019. március)