Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
Beszélgetés a táborfalvi református gyülekezet presbitereivel

„Legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak”   (I.Pét. 5,2-3) 

 

A táborfalvi református gyülekezet az Örkényi Református Missziói Egyházközség része, saját imaházzal rendelkező kis szórvány gyülekezet. Az Örkényi Református Gyülekezet missziójának szerves részét alkotják a szórvány gyülekezetek, Örkényhez tartozik még Hernád és Pusztavacs is.  

 

 

Húsvétra készülődve beszélgetünk a táborfalvi presbiterekkel, Péli Istvánné Erzsikével, Lehóczki Jánosné Ildikóval és Göőz Bertalannal.

- Kik a presbiterek, mi a feladatuk?

 Göőz  Bertalan:
– Az Úr és a gyülekezet szolgái, megteszik mindazt, amit rájuk bíznak. Ez nem valaki fölött álló rangot jelent, hanem a gyülekezet tagjaiért szolgálnak. A lelkésszel együtt munkálkodnak. 

 

 

- Mióta vagytok presbiterek, miért vállaltátok ezt a munkát? 

 

Péliné Erzsike:  

- 2002. októbere óta, 10 évig voltam presbiter, jelenleg pótpresbiter vagyok. Engem még  Nagytiszteletű Fekete László lelkész úr kért fel, talán indíttatást éreztem a szívemben, hogy el kell vállalnom.

Lehóczkiné Ildikó:

 - Hetedik éve vagyok presbiter, Fekete László Nagytiszteletű Úr és a gyülekezet tagjai kértek fel. Szinte belecsöppentem, de az évek során megszerettem ezt a munkát. Értékes emberek között lehetek és hiszek abban, hogy mindenkinek szüksége van közösségre.

Göőz Bertalan:
- 2012. december 1-je óta vagyok presbiter. Nálunk ez családi hagyomány, mindkét nagyapám részéről ismerem ezt a hagyományt, mindig volt presbiter, református iskolai tanító vagy  református iskolai igazgató a családban, el sem tudtuk képzelni, hogy ne a gyülekezet élén álljon valaki. 

 

 

- Mondhatjuk azt, hogy valamennyiőtök életében ott a családi példa, ahogy a Biblia mondja, a magvetés? 

 

Péliné Erzsike:
- Igen, a családunkban édesapám, nagyapám, keresztapám presbiterek voltak. Nyíribrony a szülőfalum, onnan kerültem ide Táborfalvára.

 

Göőz Bertalan:
- Sárospataki református diák voltam, családom apai részről putnoki, anyai ágon gávavencsellői.

Lehóczkiné Ildikó:
- Református vidékről származom a Bodrogközből. 

 

 

- Érdekes, hogy valamennyien más vidékről kerültetek ide Táborfalvára és valamennyien a református gyülekezetben találtatok közösségre.

Göőz Bertalan:
- Öt éve élek Táborfalván és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen rövid idő után megválasztottak presbiternek. 

 

 

- Hány főből áll a táborfalvi református gyülekezet?

Lehóczkiné Ildikó:
- A névjegyzékben 60 fő szerepel, ők azok, akik fizetik az egyházfenntartói járulékot. Ez azért fontos, mert a gyülekezet fenntartása, sőt fennmaradása a  tagok felelőssége is.


- Az olyan szórvány gyülekezetnek, mint Táborfalva, ahol a lelkészhez négy település tartozik, milyen nehézségekkel kell megküzdenie?

Göőz Bertalan:
- Lelkészünk Szemők Andrea Nagytiszteletű Asszony sokirányú feladatot lát el a négy településen: istentiszteletek tartása, hitoktatás, konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, keresztelő, temetés. Kevés idő jut sajnos a családlátogatásokra.

Péliné Erzsike:
- A presbiteri üléseken sok jó elképzelés születik, de sokszor nincs, aki megvalósítsa ezeket. A fiatalok nem járnak templomba, csak a régi, megszokott, pár idősebb személy.

Lehóczkiné Ildi:
- Igen, a hitoktatásban részt vevő gyerekek közül sokan elszakadnak az egyház közösségétől, pedig nagy szüksége lenne az egyháznak a fiatalokra, a fiataloknak pedig arra a lelki táplálékra és közösségre, amit nyújthatna az egyház, mert az egyház lelki kapcsolatokat ápoló szeretetközösség is.

 

- Hogy látjátok a táborfalvi református gyülekezet jövőjét?

Lehóczkiné Ildikó:
- Szeretnénk több embert bevonni a gyülekezet életébe!

 Göőz Bertalan:
- Sok munkával, beszélgetéssel rá kell venni a testvéreket, hogy ne csak keresztelő, temetés vagy nagy ünnepek alkalmával, Anyák napján jöjjenek a templomba. Nagyon örülnénk, ha minél gyakrabban jönnének! A magunk részéről igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében.


- Köszönöm a beszélgetést! Minden jót kívánok Isten áldásával!          

 

Borsi Mária 

 

(2013. március)

 

Kapcsolódó cikk: Református találkozó Táborfalván